lvenetfrdeltru

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Pasākuma mērķis ir nodrošināt tāda demonstrējuma ierīkošanu (izveidi, iekārtošanu, iekārtu uzstādīšanu) un īstenošanu, kurš praktiski demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divus variantus – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu

Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā un atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbalsta apmērs: nosakot līgumcenu, tiks ņemts vērā, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro (bez – PVN)

Pasākumā tiek atbalstīti demonstrējumi, kuru minimālais īstenošanas laiks ir viens gads, un informācijas sniegšanas pasākumi

Atbalsta intensitāte: 100% no attiecināmajām izmaksām.

Visu informāciju lasīt variet šeit>>

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Drukāt E-pasta adrese

HTML KODI